11 gener 2009

60è ANIVERSARI DELS DRETS HUMANS

“En néixer, totes les persones són lliures i tenen els mateixos drets”. Així ho reconeix la Declaració Universal dels Drets Humans i des d’aquesta vessant treballa la Regidoria de Drets Civils de l’Ajuntament de Barcelona per garantir que els drets fonamentals formin part de la vida quotidiana dels barcelonins.

Per evidenciar, com reconeix el Regidor de Drets Civils de l’Ajuntament, Joaquim Mestre, que “els drets formen part del dia a dia dels ciutadans”, el consistori posa en marxa una campanya de commemoració del 60 aniversari de la Declaració Universal dels Drets Humans que se celebra el 10 de desembre.

La campanya, que compta amb la col·laboració de la Federació Catalana d’ONG pels Drets Humans, l’Oficina per la Pau i els Drets Humans de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona, pretén aprofitar aquest aniversari per transmetre el compromís dels governs locals amb aquesta matèria.

Difondre els drets i les responsabilitats dels ciutadans

Per a fer pública la causa dels drets humans, l’exposició mostrarà en 11 estacions de la xarxa de metro de Barcelona i rodalies el treball de diversos dissenyadors on expressen un dels drets a protegir i les responsabilitats individuals que cada ciutadà hauria d’abocar en aquesta protecció.

Cada dissenyador ha creat una de les lletres que conformen les paraules drets humans i amb les quals es vol transmetre la idea que els drets es concreten dia a dia a la vida de les ciutats i tots tenim responsabilitats en la seva realització.

L’exposició es podrà visitar del 2 al 17 de desembre i no serà la única activitat que promogui l’Ajuntament en la commemoració dels 60 anys de la declaració: el comissionat per Nacions Unides contra la Impunitat a Guatemala, Carlos Castresana, pronunciarà el 18 de desembre a la seu del Departament d’Interior, relacions institucionals i participació una conferència.

A més, l’Ajuntament de Barcelona ha publicat la Declaració Universal en format de Lectura fàcil per fer-la realment accessible a tothom.

10 anys del compromís de les ciutats amb els drets de ciutadania

Ara fa 10 anys que alguns governs locals van començar a treballar en la salvaguarda dels drets humans per promoure la convivència a les ciutats i es va aprovar a Barcelona el Compromís de les ciutats pels drets humans.

Per refermar aquest compromís, més de 200 municipis europeus van signar l’any 2000 la Carta europea de salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat que promou reunions periòdiques d’aquests municipis per analitzar la situació de les seves ciutats sota aquesta perspectiva.