22 gener 2009

61 ANYS DE LA MORT DE GANDHI

30 de gener: dia de la no-violència

US ADJUNTEM EL FULL DE LA PARRÒQUIA DE LURDES AMB ELS DIFERENTS ACTES QUE REALITZARAN ELS PROPERS DIES.