15 novembre 2012

ACOMPANYAMENT A LA GENT GRAN

A Acompanyament de le gent Gran aprenem a fer servir l’ordinador.

Podeu conèixer les seves experiències, seguint el blog del vincle adjunt.