7 agost 2009

ACTIVITATS DE LA FORMIGA

TEATRE COM A RECURS D?INTERVENCIÓ SOCIOEDUCATIVA

Taller de 20h
Adreçat a: Educadors/as, professors/as, monitors/as i tots aquells interessats en utilitzar el teatre com a eina educativa i descobrir els recursos que ofereix per transmetre coneixements, crear debat i resoldre conflictes.

Objectius:
· Planificar una sessió de teatre
· Adquirir tècniques teatrals
· Adquirir criteris per seleccionar els temes adequats a tractar
· Analitzar situacions
· Adquirir nocions del teatre
Programa
· Tècniques de teatre: escenificar una historia; personatges; relacions entre els personatges
· Tècniques de improvisació
· Tècniques de teatre foro
· Reconèixer i analitzar situacions de conflicte
· Experimentació de una sessió de foro
Calendari:
Del 9 al 13 de novembre del 2009
Dilluns, dimarts, dimecres, dijous i divendres 17-21 (20 hores)
Preu: ? 125,00
Matrícula Oberta

MEDIACIÓ INTERCULTURAL
Curs dividit en tres mòduls independents de 40h
Mòdul II: Tècniques i procediments de mediació
18 de setembre ? 30 d?octubre
Divendres de 17 – 20h i dissabtes de 10 a 14h
Preu 195?

Mòdul III: Migracions: Apropament a d?altres cultures
6 de novembre ? 18 de desembre
Divendres 17-20h i dissabtes 10-14h
Preu: ?195,00

Mòdul: Comunicació i Competències Interculturals
22 de gener ? 26 de febrer
Divendres 17-20h i dissabtes 10-14h

Veure programa del curs: http://www.laformiga.org/?q=ca/node/211

Matrícula Oberta

EINES PRÀCTIQUES PER A L?EDUCACIÓ INTERCULTURAL I ANTIRRACISTA
Seminari de 20h

Adreçat a: Professionals en actiu i futurs professionals de l?educació formal, no formal i de l?educació en el temps de lleure, tècnics en educació i persones que treballen en associacions, entitats i organitzacions que actuen en l?àmbit educatiu.

Objectius:
Reflexionar sobre la necessitat d?abordar des de l?escola una educació per la no discriminació.
Conèixer el marc teòric de diferents tècniques i recursosd’educació intercultural i antiracista.
Aprendre a descobrir recursos pràctics per aplicar a l?aula: contes, cançons, dinàmiques de grup, activitats vivencials, activitats cooperatives…
Analitzar els prejudicis i estereotips a partir d?activitats vivencials.

Programa:
Marc teòric sobre l?educació intercultural i antirracista: situació actual, models educatius i realitat educativa.
Estratègies sociomorals, socioafectives i aprenentatge cooperatiu.
Presentació d?activitats i recursos pràctics.
Reflexió i debat a partir dels recursos presentats.
Elaboració d?activitats per part dels participants.

Esquema del curs:
Sessió 1 Marc teòric + debat.
Treballar a partir de contes I
Sessió 2 Marc teòric: Estratègies sociomorals, socioafectives i aprenentatge cooperatiu.
Treballar a partir de contes II
Sessió 3 Dinàmiques de grup
Treball amb cançons
Sessió 4 Activitat vivencial: “Ciutat Vella Blues”.
Sessió 5 Cinema i documentals
Sessió 6 Creem el nostre propi recurs

Reflexions i conclusions

Calendari:

Del 14 de novembre al 19 de desembre de 2009. Dissabtes de 10 a 14h.

Seminari de 20 hores.

Preu: ? 125,00

Matrícula Oberta

INTRODUCCIÓ A LA LLENGUA I LA CULTURA XINESA

Curso de 40h

L?objectiu d?aquest curs és introduir als alumnes en el mon de la llengua i la cal·ligrafia xinesa com un mitjà per conèixer la història, i filosofia d?aquesta cultura mil·lenària a través de classes teòriques i pràctiques

Continguts:

v Aproximació històrica

v Iniciació a l?idioma xinès

v Continguts culturals i filosòfics en la llengua

v Introducció a la cal·ligrafia xinesa

Calendari:

Del 5 d?octubre al 17 de desembre de 2009.

Dilluns i dijous de 19 a 21h

Curs de 40 hores.

Preu: ? 250,00

Matrícula Oberta