25 març 2010

APROVAT EL DICTAMEN PARTICIPATIU DE LA REFORMA DE LA DIAGONAL

En la sessió plenària del Consell de Ciutat s’ha aprovat el dictamen participatiu sobre la transformació urbanística de l´Avinguda Diagonal.
Amb una sola abstenció ha estat aprovat per unanimitat del conjunt dels membres del Consell.
Les intervencions al plenari dels diferents membres han estat per valorar molt positivament el procés i la feina realitzada per la comissió del Consell que ha estat treballant per arribar al dictamen d’avui.
Entre els intervinents cal destacar els representants de: cc.oo, racc, favb, Universitat de Barcelona, Consell Municipal de Discapacitats, Associació Consell de Cent, Consell d’Associacions de Barcelona i Consell de la Joventut de Barcelona entre altres..