29 desembre 2010

ÀREA VERDA,Pagament Trimestral

Pagament Trimestral
Tarifes primer trimestre:
13 ? pels residents sense dret a subvenció.
9,75? pels residents amb subvenció del 25%.
6,50? pels residents amb subvenció del 50%.
Tarifes segon trimestre:
13 ? pels residents sense dret a subvenció.
9,75? pels residents amb subvenció del 25%.
6,50? pels residents amb subvenció del 50%.
Tarifes tercer trimestre:
9 ? pels residents sense dret a subvenció.
6,75? pels residents amb subvenció del 25%.
4,50? pels residents amb subvenció del 50%.
Tarifes quart trimestre:
13 ? pels residents sense dret a subvenció.
9,75? pels residents amb subvenció del 25%.
6,50? pels residents amb subvenció del 50%.