11 novembre 2008

ASCENSORS PER A TOTHOM QUI HO NECESSITI

El programa ofereix més ajuts a les comunitats de veïns i simplificarà els tràmits per demanar-ne.
La campanya comença aquest divendres 7 de novembre i compta amb anuncis en premsa general i local, falques de ràdio amb les veus de Joan Pera i José Corbacho, fullets informatius i OPIS en diversos punts de la ciutat.

Hereu ha manifestat la voluntat que el programa “sigui exitós”, amb ajudes de fins al 60% en la inversió per a la instal·lació d’ascensors en aquelles edificis de més de quatre plantes que no en tenen, aproximadament uns 18.000.