Assemblea General Ordinària de la Coordinadora d’Entitats del Poble Sec 2016

Data:  Dijous 21 d’abril de 2016

Hora:  19.30 h.

Lloc:   Coordinadora d’Entitats del Poble Sec (Elkano, 24-26, baixos)

Ordre del dia

  1. Lectura i aprovació, si escau, de l’ordre del dia.

 

  1. Lectura i aprovació, si escau, de l’Acta de l’Assemblea General Ordinària celebrada el dimecres 25 de març de 2015.

 

  1. Benvinguda i presentació de noves associacions i/o entitats.

 

  1. Presentació i aprovació, si escau, de la Memòria d’Actuació 2015.

 

  1. Presentació i aprovació, si escau, de l’Estat de Comptes 2015.

 

  1. Renovació i/o ratificació de càrrecs de la Junta Directiva, segons article 18 dels estatuts.

 

  1. Presentació i aprovació, si escau, del Programa d’Actuació 2016.

 

  1. Presentació i aprovació, si escau, del Pressupost 2016.

 

  1. Torn obert de paraules.

acta 2015

%d bloggers like this: