24 setembre 2019

ASSOCIACIÓ ASPERGER NEW LIFE – NOTÍCIES

L’Associació Asperger New Life amb NIF G-67076331 és una entitat sense ànim de lucre que neix en el mes d’octubre del 2017 al barri de Poble Sec (districte Sans-Montjuïc) a la ciutat de Barcelona, ​​a iniciativa d’un petit grup de familiars amb joves diagnosticats de TEA (Trastorn de l’Espectre autista / Síndrome d’Asperger).

L’Associació Asperger New Life neix com a conseqüència de la presa de consciència de la manca de sensibilització i coneixement real en la nostra societat del TEA i en especial de les necessitats del col·lectiu, així com de la pràctica inexistència de recursos especialitzats. Principalment, Asperger New Life neix impulsada per la preocupació i inquietud d’un petit grup de famílies amb fills joves (diagnosticats la majoria durant l’adolescència o l’edat adulta de TEA / Asperger) i de l’observació i constatació de la FALTA DE RECURSOS PÚBLICS ESPECÍFICS, especialment per al col·lectiu de persones TEA joves i adultes i posant èmfasi en el col·lectiu FEMENÍ, el més vulnerable, desconegut i invisible. A això, s’hi suma l’impuls d’alguns professionals vinculats amb el TEA, molt conscients de les necessitats del col·lectiu i motivats per promoure projectes destinats a millorar la qualitat de vida de les persones amb TEA i les seves famílies.

Actualment, l’Associació està integrada no només per familiars, sinó també per joves i adults amb TEA, professionals vinculats amb el col·lectiu i voluntaris.

Per a l’Associació Asperger New Life la preocupació gira entorn al present i especialment en relació al futur del col·lectiu, entenent que dins el col·lectiu es troben les persones amb TEA i també els seus familiars directes.

Podeu ampliarla informació si consulteu el vincle del web adjunt.