25 setembre 2016

AULA A+A+

Aula A+A+ per a Joves de perfil MMNA.

Formació en la llengua d’acollida, coneixement de l’entorn, participació socials…

Dimarts i dijous, de 17 a 19,30h

Casal Concòrdia
Carrer Concòrdia, 33 baixos
Tel. 93 324 85 38