8 novembre 2015

BARCELONA. ACCIÓ INTERCULTURAL – NOVETATS

Us actualitzem les novetats més destacades del web BARCELONA ACCIÓ INTERCULTUIRAL.

L’aposta per un marc de convivència construït entre tots i totes

Qui som?

Amb el Pla BCN Interculturalitat com a guia, i incorporant altres directrius del Pla de treball d’immigració 2012-2015, l’Ajuntament de Barcelona impulsa una sèrie d’accions per fomentar la interculturalitat. Aquestes accions s’apleguen en el Programa BCN Interculturalitat.

El Programa BCN Interculturalitat s’emmarca dins de la Direcció de Serveis d’Immigració i Interculturalitat, i depèn, per tant, de l’Àrea de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports de l’Ajuntament de Barcelona.

Què fem?

Amb les seves línies d’acció, el Programa BCN Interculturalitat vol:

Crear i impulsar espais per fomentar el diàleg i les relacions interculturals.
Sensibilitzar la ciutadania i treballar per fer desaparèixer els entrebancs que dificulten aquest diàleg i les relacions interculturals.
Donar a conèixer la diversitat cultural present a la ciutat.
Generar oportunitats per construir accions i projectes interculturals compartits.

Com ho fem?

El Programa BCN Interculturalitat genera accions i recursos per A LA CIUTAT, alhora que treballa AMB LA CIUTAT sumant-se i donant suport a l’activitat intercultural d’entitats, serveis, programes, equipaments, centres educatius, mitjans de comunicació, etc.

El Programa BCN Interculturalitat entén que la llengua catalana té una funció cohesionadora. Per aquest motiu, fomenta l’ús i el coneixement del català com a llengua comuna, que conviu i s’enriqueix amb la diversitat lingüística pròpia de la societat catalana actual.

El diàleg és l’altre aspecte clau del Programa BCN Interculturalitat. Permet oferir i recollir propostes, comunicar i escoltar, transformar-se al ritme que es transforma la ciutat.

Fruit d’aquest diàleg permanent amb la ciutat, el Programa BCN Interculturalitat es transforma, millora i creix. Actualment, s’articula en quatre línies principals d’acció:

L’Estratègia BCN Anti-rumors
Formació Intercultural
L’Espai Avinyó – Llengua i Cultura
Projectes Interculturals