12 maig 2017

BCN SPORTS FILM – 2017

La Fundació Barcelona Olímpica convoca el sisè concurs de vídeos per a la campanya promocional de la 8a edició del BCN Sports Film Festival.

Del 8 al 12 de maig de 2017

web: https://www.bcnsportsfilm.org/

Novetats en el vicnle adjunt.