15 març 2016

BENESTAR: SUBVENCIONS

Des del 27 de febrer fins al 17 de març de 2016 (ambdós inclosos) està oberta la convocatòria de subvencions a favor d’entitats sense finalitat de lucre en l’àmbit de Benestar Social, l’àmbit d’Igualtat i Ciutadania i l’àmbit del Respir per a les famílies cuidadores de persones amb discapacitat i/o malaltia mental, per a aquest any 2016.

Podeu trobar la convocatòria completa seguint el vincle del web adjunt.