28 maig 2020

BIBLIOTECA DEL POBLE-SEC: INFORMACIÓ PRÀCTICA I PRÉSTECS DIGITALS

Biblioteca Poble-sec: informació pràctica i préstecs digitals

Informació pràctica:
* Els documents que tens en préstec pots conservar-los a casa fins que les biblioteques puguin reobrir. Les bústies de retorn de documents de totes les biblioteques resten tancades fins a nou avís.
* Ampliem el termini de retorn dels documents prestats fins al 21 d’abril (excepte en el cas d’aquells documents que ja estaven reclamats). Si reps algun avís de retorn de documents, no en facis cas durant aquest temps.
* Ampliem el termini per recollir els documents reservats fins a 30 dies.

Préstecs digitals:

Recorda que durant aquests dies, i com sempre, pots gaudir dels servei de préstec digital d’#eBibliohttps://www.facebook.com/hashtag/ebiblio?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARC-fZVIBnXM7ojmsJ-rPQQ8VoLCzABHzxlFNvUZ-r7PG8ljLVdI9V2Lyh6vTJzCFhYqicARKMrw0DMJsgjhLyjhgdGBE0Ya_3cU7SgSnxhuEayKaF-2rVBa6vCvcHd9mkXwmJVn9I_B-i2Cg2GUCf17FPQ-gY1raFUvUtdSnRolZ91IOIeY_d0unpjaHYAPnvHm8ImLmOnkWdyidu-CEfAWGmciKGdzmCmaphyvlQaBlef87VJF-nHxI_gytZk9MOfKN3GbJFMjqP7U5zAZI5Go0j3NxYLNSCd0kzvxCk2ncOtnI5o7CoBICu0ftPG_6vfTySLMWj_IolWAK5TIkw&__tn__=%2ANK-R (llibres, revistes i pel·lícules), així com dels continguts digitals de la Biblioteca Virtual.https://bibliotecavirtual.diba.cat/ Troba més informació sobre eBiblio aquí: https://bit.ly/3beLPjt

Per a resolució de dubtes pots escriure a l’email de la biblioteca: b.barcelona.ps@diba.cat

També pots consultar les nostres webs i xarxes socials:

Biblioteques de Barcelona:https://ajuntament.barcelona.cat/biblioteques/

Facebook de Biblioteques de Barcelona: https://www.facebook.com/BibliotequesBCNhttps://www.facebook.com/BibliotequesBCN/

Facebook de la Biblioteca Poble-sec: https://www.facebook.com/bibfrancescboix/