25 setembre 2007

BICING, EL NOU MITJÀ DE TRANSPORT

Un nou transport públic a Barcelona