18 juny 2017

BONA VOLUNTAT EN ACCIÓ – MEMÒRIA 2016

Des de BONA VOLUNTAT EN ACCIÓ, com cada any hem seguit treballant per donar resposta a les necessitats del barri del Poble-Sec i rodalies. L’activitat de l’entitat ha augmentat, passant dels 13.603 usos del 2015 als 14.677 de 2016. Més formació, més taller laboral, més aliments i roba repartits (hem passat de 80 a 85 de mitjana de lots setmanals repartits d’aliments) i, a més, hem augmentat el nombre d’insercions laborals respecte l’any anterior, passant de 119 a 180 aquest 2016. El nombre de voluntaris regulars ha estat de 83 al llarg de l’any, sent la seva feina importantíssima pel desenvolupament del projecte de l’entitat, com també ha estat primordial l’obtenció de recursos econòmics, principalment per part de ciutadans, empreses i administracions que, amb el seu suport, han possibilitat el creixement del projecte fins a l’estadi actual.

Agraïm enormement el suport rebut, sense el qual no hauríem pogut seguir donant resposta a veïns i veïnes del barri del Poble-sec i rodalies, en risc d’exclusió social.

Memòria en català:

Memòria en castellà:

Document: pdf memòria (5.10 MB)