26 setembre 2009

BONA VOLUNTAT EN ACCIÓ MEDALLA D´HONOR DE LA CIUTAT

Els guardons reconeixen el mèrit de persones i entitats que han contribuït al desenvolupament d’una consciència ciutadana i cívica a Barcelona.

Bona voluntat en acció va néixer l’any 1997 com una associació de voluntariat social, amb l’objectiu d’ajudar a persones i famílies en situació desfavorable. El seu treball el dirigeixen cap a l’eradicació de la pobresa, la marginació i l’exclusió social. El seu àmbit d’actuació se situa al barri del Poble-sec on van detectar, en el moment en què es van constituir, que hi havia una mancança d’entitats de suport a les persones amb dificultats, com és el cas de persones grans soles i amb problemes de mobilitat, de persones nouvingudes amb dificultats d’adaptació, de persones sense llar, etc. La tasca principal d’aquesta entitat se centra en donar resposta a les demandes d’aquestes persones per tal que puguin gaudir de les mateixes oportunitats per superar les dificultats.

Es proposa per rebre la Medalla d’Honor de Barcelona per les actuacions dirigides als processos de reinserció de les persones amb risc d’exclusió social per tal que puguin recuperar l’autonomia i la independència en la seva vida.