1 abril 2011

C O N V E R S E S & A S S O C I A T I V E S

Al voltant d’unes cerveses, parlarem de forma distesa sobre l’associacionisme de la ciutat, les polítiques dels
nous usos dels temps. Es tracta d’un espai adreçat als responsables de les entitats de la ciutat.

Document: tarjeto (54.50 kb)