5 juny 2010

CALENDARI OFICIAL DE FESTES LABORALS PER A L’ANY 2011

Publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (D.O.G.C.) el calendari oficial de festes per a l’any 2011.

Cal no oblidar que aquestes festes són les senyalades a nivell autonòmic, per tant:
– resten a més dues festes locals, retribuïdes i no recuperables, a proposta dels Ajuntaments.
– Els dies festius senyalats en el calendari laboral són considerats dies inhàbils pel que fa al còmput de terminis administratius a Catalunya.

Seran festes laborals a Catalunya durant l’any 2011 les següents:
– 1 i 6 de gener (Cap d’Any i Reis),
– 22 i 25 d’abril (Divendres Sant i dilluns de Pasqua Florida).
– 13 i 24 de juny (dilluns de Pasqua Granada i Sant Joan).
– 15 d’agost (l’Assumpció).
– 12 d’octubre (Festa Nacional d’Espanya).
– 1 de novembre (Tots Sants).
– 6, 8 i 26 de desembre (Dia de la Constitució, de la Immaculada i Sant Esteve).