18 maig 2020

CAP LES HORTES I EL COVID19

A causa de la situació d’alarma sanitària generada pel Covid19, us indiquem el web del CAP Les Hortes, per tal que estigueu informats de com modifica la seva activitat habitual.

CAP Les Hortes