11 gener 2012

Centre de Formació i Creació Artística MARABAL

Per a 2012 proposen cursos regulars i intensius de Dansa Lliure i Creativa, Arteràpia, i Expressió, reconeguts pel Departament d’Educació, al Centre de Formació i Creació Artística Marabal i a l’Associació per l’Expressió i la Comunicació.

També podeu entrar al blog:
http://dansa-lliure-expressio-nuriabanal.blogspot.com/