18 gener 2009

CENTRE D’URGENCIES D’ATENCIÓ PRIMÀRIA

24 HORES AL DIA, TOTS ELS DIES DE L’ANY
CARRER MANSO, 19 PLANTA BAIXA
08015 BARCELONA
ATENCIÓ TELEFÒNICA: 934230813/933252800

Els centres d’urgències d’atenció primària us ofereixen, amb la màxima confiança i professionalitat, una atenció sanitària de qualitat. Disposen dels mitjans següents:
-Història Clínica informatitzada
-Diagnòstic per la imatge
-Determionacions analítiques
-Sala de reanimació cardíaca
-Sala de cirugia menor
-Sala de traumatologia
-Sales d’observació