25 maig 2011

CICLE DE CONFERÈNCIES: TRANSFORMACIONS DEMOCRÀTIQUES AL MÓN ÀRAB

Transformacions democràtiques al món àrab

Des de fa alguns mesos, un intens procés de canvi polític s’ha iniciat a una gran part del món àrab. Els sobtats esdeveniments han sorprès tothom, i les expectatives que han generat les revoltes i revolucions que gairebé simultàniament s’han anat produint a molts països, han anat configurant un nou escenari polític que encara té oberts molts interrogants. Les incipients transformacions democràtiques que han sorgit en diversos països, i les que possiblement les segueixin, apunten a un procés de difusió dels principis democràtics i la generació de noves institucions polítiques. Les tensions socials, econòmiques i polítiques que generen els processos de canvi són enormes, però les oportunitats de transformació democràtica al món àrab són també molt importants, i tot seguit, la possibilitat d’un canvi radical en una regió clau al món, per molts motius.

Per estimular el coneixement i la reflexió a l’entorn d’aquestes qüestions de gran actualitat, que es produeixen en uns territoris molt propers al nostre país, i on les seves conseqüències hi poden tenir un gran impacte en els propers anys, es proposa un cicle breu de conferències sobre les diverses dimensions del procés de canvi polític al món àrab, a càrrec de tres especialistes d’elevat prestigi internacional.

Activitat organitzada en col·laboració amb l’Institut Barcelona d’Estudis Internacionals (IBEI).

* Conferència: Transformacions democràtiques al món àrab
06/06/2011
BARCELONA

* Conferència: Europa i la geopolítica del món àrab
30/06/2011
BARCELONA

* Conferència: Les relacions civicomilitars en els països àrabs arran de les recents revoltes populars
14/07/2011
BARCELONA