25 juliol 2007

COL·LECCIÓ DE CARTELLS DE LA GUERRA CIVIL I LA II REPÚBLICA

Producció gràfica de la Segona República i la Guerra Civil
Aquest catàleg recull una selecció de 263 cartells d’entre els 324 que constitueixen els cartells de la Col·lecció Fornas, del Parlament de Catalunya, que corresponen als períodes de la Segona República i de la Guerra Civil.
La selecció d’imatges que conté aquest catàleg comprèn la reproducció dels 263 cartells i va acompanyada de la descripció de cadascun d’aquests i dels índexs.
Els cartells estan ordenats alfabèticament per autors –la majoria il·lustradors i, en alguns casos, autors corporatius– o bé, si no es coneix l’autor, per la primera paraula del títol, com a obra anònima. A banda de cartells pròpiament dits, entre els autors dels quals hi ha Bardasano, Bas i Blasi, Fontserè, Millà, Fried-Feld i Sim, també s’hi han inclòs alguns avisos i notificacions l’edició dels quals tenia un propòsit cartellístic.
La descripció de cada cartell conté l’autor, el títol i el subtítol, l’editor, l’impressor i les mides. La descripció i assignació de punts d’accés s’ha fet seguint la normativa bibliogràfica vigent, amb les adaptacions corresponents.