17 març 2019

COMITÈ D’OBRES – CARRER CREU DELS MOLERS

Reparació claveguera carrer Creu dels Molers (entre Avinguda Paral·lel i carrer Elkano).

DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ:

Dintre de actuacions prioritàries per part de Bcasa i després de revisions del estat del clavegueram es comprova que el tram de Clavegueram del carrer Creu dels Molers entre els carrer Elkano i l´Avinguda Paral·lel es troba en un estat molt malmès (sobretot un tram de al voltant de 7 metres), amb panells descalçats i perill d´enfonsament degut sobretot a claveguerons en mal estat.

Com s´observa a fotografies adjuntes en primera instància s´ha apuntalat i afegit morter de reforç en una actuació de mínims a l´espera de aquest pas per Comitè.

Els treballs impliquen tall de carrer i treball a cel obert per reconstruir el tram. No es un clavegueram profund, al voltant de 2,5m, per tant els moviments de terra seràn limitats.

Es calcula que els treballs en cel obert seran d´un mes aproximadament.

El tall de carrer implica desviament a Avinguda Paral·lel per carrer Margarit (veure plànol proposta desviament).
S´haurà de retirar tot el estacionament presenyalitzant el dia 27 de febrer. Inici de les obres el dia 7 de març i fi el 12 d´abril.

Alhora de l´actuació urgent s´aprofitarà per fer la rehabilitació de tot el tram, on es preveu treballs de un altre mes, però ja tant sols obrint tapes i feines interiors) previ nou pas per Comitè.

La durada estimada total de l´obra serà de 2 mesos, inici 7 de març i finalització 12 d´abril primera fase concedida en aquest Comitè. Fase 2 nou pas per Comitè.