7 març 2010

“CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR I LABORAL”

Quatre Vents és una fundació privada sense afany de lucre que ha dedicat el seus esforços a donar suport a les famílies que volen tirar endavant un projecte de vida, però que es troben amb el fet que els seus horaris laborals no són compatibles amb la vida familiar. Per això se centra en una atenció integral a la petita infància (nens de 0 a 3 anys), on cadascú és atès per professionals qualificats en diverses àrees com són pedagogia, psicologia i atenció nutricional, i per altra banda, les famílies reben orientació i capacitació perquè siguin autosuficients i puguin solucionar qualsevol dificultat que es trobin pel camí.

Quatre Vents ofereix a aquestes famílies un servei únic de guarderia les 24 hores del dia, on els infants gaudeixen de l’esmorzar, el dinar, el berenar i el sopar, segon els horaris convinguts per cada grup familiar. A més, la fundació ofereix tallers dirigits a las mares usuàries del servei, on elles aprenen català, tallers de manualitats i diversos cursos. Fa tres anys, Quatre Vents va iniciar un projecta amb molt d’èxit: “Compartim el Joc”. Aquest és un espai on les famílies, pares, mares i fills es troben per compartir i gaudir d’una estona relaxada i dedicada a ells mateixos, on poden estrènyer vincles.
També, compten amb un pis d’Acollida, que és una vivenda temporal per a dones amb fills, que pateixen problemes econòmics. Tots i cadascun dels projectes són plausibles gràcies a les aportacions particulars i d’entitats privades i del suport de l’Administració pública; malgrat tot això els seus recursos s’han vist disminuïts amb la “crisi”.

Durant 22 anys Quatre Vents s’ha anat adaptant i donant resposta als constants canvis i dificultats que experimenten les famílies d’avui en dia. Però la seva tasca no es redueix a aquest àmbit, també es una entitat que s’encarrega de denunciar les causes de la pobresa i a la vegada impulsar línies d’actuació per trobar la millor solució als problemes que viuen dia a dia les famílies que atenen. Amb aquesta vocació de servei, Quatre Vents, amb el recolzament de Sant Pere Claver- Fundació Sanitària reafirmen el seus compromís a la petita infància i a les seves famílies en risc d’exclusió social al realitzar una Jornada de debat sobre “Conciliació de la Vida Familiar i Laboral” el proper 11 de marc.

A la trobada hi participaran diferents actors socials vinculats amb aquest tema amb l’objectiu de reflexionar què es necessita per trobar una sortida i fer compatible la vida familiar i laboral. “De moment no tenim una solució, el que volem és fer una reflexió, sobre si és necessari tenir més espais com el nostre o fer uns horaris laborals més compatibles amb la vida familiar. Hem de saber que els infants tenen unes necessitats que no sempre es poden cobrir per causa de l’horari laboral”, explica la directora de Quatre Vents, Lita Álvarez.

Document: Programació (157.07 kb)