23 gener 2009

CONCLUSIONS DEL 1ER CONGRES DE L’ASSOCIACIONISME CULTURAL CATALA

El passat dimecres dia 28 de gener el president de l?ENS DE COMUNICACIÓ ASSOCIATIVA, Antoni Carné, presentà les propostes més significatives sorgides de la dinàmica participativa del 1er Congrés de l?Associacionisme Cultural Català, a la Tercera sessió plenària del Fòrum de Regidors i Regidores de Cultura de la demarcació de Barcelona………………………