29 abril 2015

CONCURS DE CARTELLS DE FESTA MAJOR DEL POBLE-SEC 2015

18è CONCURS DE CARTELLS DE FESTA MAJOR DEL POBLE-SEC 2015

Premi únic de 750 € per al cartell guanyador

Termini de presentació: del 15 al 30 d’abril de 2015

Lloc i horari de presentació: Centre Cultural Albareda, c/ Albareda 22-24, de dilluns a divendres de 10 a 13 h i de 17 a 21 h

BASES
La participació és oberta tant a professionals com a artistes novells. Els participants han de fer arribar de forma individual o col·lectiva un disseny, original i inèdit.

El format dels cartells serà de 22 cm d’ample x 44 cm d’alt, i s’ha de presentar en un suport rígid.

Cal incloure les frases “Festa Major del Poble-sec” i “del 17 al 26 de juliol 2015”. Es tindrà en compte la inclusió en el disseny d’algun motiu al·lusiu a: 30 anys de Diables al Poble-sec.

Els dissenys es poden realitzar en qualsevol estil o tècnica que permeti la fotorreproducció i la impressió en quatre colors. No s’admetran tintes metal·litzades o fluorescents, ni relleus i volums enganxats.

L’organització farà servir el cartell guanyador per a promocionar la Festa Major del Poble-sec sobre qualsevol format. L’organització es reservarà els drets de reproducció del cartell guanyador, que seran cedits en exclusiva pel seu autor. El guanyador es compromet a fer les adaptacions necessàries per als diferents suports de
comunicació. El cartell serà adaptat a la normativa municipal.

El Jurat serà l’únic òrgan competent per a resoldre qualsevol incidència, i estarà format per professionals del disseny gràfic i per membres de l’organització, els quals no podran presentar-se al concurs. El Jurat es reserva la potestat, si és necessari, de seleccionar prèviament els dissenys admesos a concurs.

El termini de presentació d’originals serà del 15 al 30 d’abril de 2015. S’hauran de presentar al Centre Cultural Albareda, de dilluns a divendres de 10 a 13 h i de 17 a 21 h.

Els concursants podran actuar sota pseudònim. En qualsevol cas, hauran de lliurar l’obra juntament amb un sobre tancat on constin les dades personals de l’autor (nom, adreça, telèfon, DNI).

El veredicte del concurs es farà públic durant la Mostra d’Entitats del Poble-sec que tindrà lloc el dissabte 6 de juny, on a més es podran veure una selecció dels cartells presentats. Del 16 al 31 de juliol es podrà veure l’exposició de tots els treballs presentats al Centre Cultural Albareda.

Les obres no premiades estaran a disposició dels seus autors del 28 de setembre al 9 d’octubre al Centre Cultural Albareda, de dilluns a divendres de 10 a 13 h i de 17 a 21 h. A partir d’aquesta data ja no es podran recuperar.

La participació en aquest concurs suposa l’acceptació de les presents bases.

Document: pdf cartell (542.93 kb)