26 novembre 2017

CONSELL DE BARRI DEL POBLE-SEC – 27 DE NOVEMBRE

Dilluns, 27 de novembre, a les 18.30 h, el Consell de Barri del Poble-sec es reunirà a la sala d’actes del Centre Cultural Albareda (c. Albareda, 22-24), amb el següent ordre del dia:

Aprovació de l’acta del consell de barri anterior.
Informacions de la situació del barri. Seguiment dels punts de l’anterior consell.
Procés participatiu del Pla d’equipaments.
Activitats en el marc de la millora de les relacions a l’espai públic.
Torn obert de paraules

El Consell de Barri és l’òrgan de participació més proper al veïnat per poder informar-se i opinar sobre les qüestions més importants que afecten la vida del seu barri. Es reuneix com a mínim dos cops l’any i, en les seves sessions, es debat sobre els plans, projectes i actuacions que tenen lloc al barri, a partir de la informació i les opinions de tots els assistents. Els acords i les propostes dels consells de barri es transmeten als òrgans pertinents de l’Ajuntament per tal que hi donin resposta.

Obert a tots els ciutadans i ciutadanes del barri. Hi haurà un espai de cura d’infants, perquè totes les famílies pugueu venir-hi amb la canalla i participar tranquil·lament al Consell de Barri.

Hi ha servei de préstec d’emissores de freqüència modulada i/o intèrpret en llengua de signes, prèvia petició amb una antelació de tres dies laborables, indicant el dia i lloc de la reunió al correu electrònic: dte03_direccio_serveis_personesiterritori@bcn.cat.

Participació a Twitter amb l’etiqueta #Poblesec.