16 octubre 2013

CONSELL DE CIUTAT. TORN DE PARAULA. ENRIC FRANCÈS

Torn de paraula

Enric Francès

En aquest òrgan de participació, represento el Consell Municipal Sectorial de les Associacions de Barcelona.

El concepte d’associació es refereix a un grup de persones que, voluntàriament i sense ànim de lucre, persegueixen finalitats lícites de tot tipus; en el cas que ens ocupa, pretenen ser actors en la participació ciutadana.

He de dir-vos que, en plantejar-me el sentit d’aquesta aportació, he somiat.

He somiat que la participació ciutadana ha transformat la nostra societat cap a formes de democràcia més participativa i radical; que hem provocat canvis en les estructures polítiques transformant els mecanismes de presa de decisions; que hem redefinit el rol de la representació amb mandats imperatius i no únicament delegatius; que hem avançat en el reconeixement d’una doble legitimitat en l’acció política: la dels electes i la dels afectats; que hem generat canvis en les administracions públiques mitjançant la introducció de practiques de transparència i de rendiment de comptes; que hem capacitat la ciutadania perquè les relacions amb els altres siguin més plenes de valors i practiques democràtiques; que en els procediments de participació no es convida els participants exclusivament a opinar, sinó també a coproduir solucions polítiques; que hem corregit les desigualtats entre els participants amb mitjans, formació etc., per tal de millorar la qualitat democràtica de les conclusions; que hem convençut tots els responsables tècnics i polítics del fet que fer política de forma participativa significa cultivar la democràcia i avançar cap a polítiques més efectives; que hem demostrat a la ciutadania que el seu compromís de participar en les polítiques públiques suposa un bon aprenentatge i una possibilitat real d’incidència.

Ha estat un somni molt més llarg i amb molts altres continguts. Tanmateix, no us sembla que amb aquesta primera part ja podem fer molta feina tots plegats?

Enric Francès
Àmbit dels consells sectorials
Representant del Consell Municipal d’Associacions de Barcelona (CMAB

 
 
 

SI T'AGRADA COMPARTEIX