28 maig 2010

CONSTRUIM EL SEGON CONGRÉS DE LES ASSOCIACIONS

Ha començat el procés cap el segón Congrés de les Associacions, un proces de participació per escollir entre tots objectius com a sector..

Document: Ponencia marc (331.07 kb)