22 juliol 2014

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL DISTRICTE I LA COORDINADORA D’ENTITATS DEL POBLE-SEC

El dia 18 de juliol es va signar el Conveni de col·laboració entre el Districte de Sants-Montjuïc i la Coordinadora d’Entitats de Poble-sec per al Pla Comunitari del Poble-sec, entre el sr. Jordi Martí i Galbis, Regidor del Districte de Sants-Montjuïc, i el sr, Josep Guzmán i Vila, representant de la Coordinadora d’Entitats del Poble-sec.

El Pla Comunitari de Poble-sec té un paper molt important en el desenvolupament de projectes d’intervenció comunitària generadors de benestar, mentre que la Coordinadora treballa en xarxa amb amb la majoría d’entitats i associacions del barri. Per aquest motiu, s’ha signat l’acord amb l’objectiu de continuar desenvolupant el Pla Comunitari.

Es preten impulsar projectes d’intervenció comunitària, mitjançant l’elaboració anual d’un programa d’actuacions en les quals participin activament els agents socials del barri i s’incrementi la participació de la ciutadania, especialment a partir de la gestió compartida dels projectes i les activitats.