13 gener 2008

CONVOCADES COMISSIONS CONSULTIVES AL DTE

Les Comissions Consultives, presidides per la regidora, debaten els assumptes de la seva competència que figuren en l’ordre del dia de la sessió vinent del Consell de Districte, són obertes a la ciutadania que pot intervenir en els punts de l’ordre del dia després dels consellers de districte.

Les comissions constituïdes al districte són la Comissió Consultiva de Govern de Serveis a les Persones i Benestar Social; la Comissió Consultiva de Medi Ambient, Urbanisme i Obres; i la Comissió Consultiva de Via Pública, Seguretat, Mobilitat i Serveis Municipals.