29 setembre 2015

CONVOCATÒRIA DE RESIDÈNCIES ESCÈNIQUES “BALANDRA”

BALANDRA

Presentació
Des del Centre Cívic El Sortidor es dóna suport a grups de creació oferint-los l’espai, la infraestructura, la comunicació i el suport tècnic necessaris per dur a terme la seva creació i donar-la a conèixer. Aquest suport es materialitza en la cessió d’espais a canvi d’una contraprestació.

El projecte es concretarà amb Balandra, el programa de creació i exhibició dels projectes creatius, que té com a finalitat la creació d’una nova programació cultural trimestral escènica.

Introducció
Balandra és un projecte del Centre Cívic El Sortidor que té com a objectiu fomentar la creativitat escènica i facilitar el desenvolupament dels projectes artístics per fusionar la creació i difusió de la cultura i oferir el Centre Cívic com un espai obert i cultural de referència al barri i a la ciutat.

Aquest projecte neix de la necessitat d’oferir el suport de creació amb format de residència de fins a un any de durada i ofereix una convocatòria oberta a la ciutadania perquè hi pugui accedir. Balandra està obert a totes les persones, companyies, entitats i col·lectius que presentin un projecte de qualsevol disciplina artística dins del camp de les arts escèniques.

Objectius
• Facilitar i promoure l’accés, l’expressió i la creació cultural.
• Generar processos d’interacció social i d’identificació col·lectiva.
• Simplificar i agilitar la tramitació de sol·licituds.
• Aconseguir un major nivell d’eficiència en la concessió dels espais de suport.
• Aconseguir un major nivell d’eficàcia en els espais del Centre Cívic.
• Millorar l’encaix entre les polítiques culturals i les línies de foment
• Articular barri i ciutat: en la dimensió cultural, participativa i de relacions socials.
• Facilitar l’accés a la cultura als veïns i veïnes del barri

Organització i programació de Balandra
El disseny i l’elaboració de la programació de Balandra es durà a terme de manera conjunta entre la Direcció del Centre Cívic El Sortidor i les persones a les quals hagin estat adjudicades les residències al Centre.

S’han d’afavorir aquells propostes que encaixin amb la realitat cultural del Poble-sec, que siguin projectes relacionats amb una de les missions del Centre Cívic i que afavoreixin la participació ciutadana i del teixit associatiu mitjançant la programació cultural de diferents temàtiques, programació de tallers, matinals infantils, etc. Per aquest motiu, la selecció dels projectes de Balandra tindrà en compte els criteris següents:

• Projectes adreçats a la infància,
• Projectes relacionats amb la programació cultural del Centre, programació del calendari festiu català, i en concret en les dates de 8 de març i el 25 de novembre.
• Projectes relacionats amb polítiques de gènere, tenint en compte:
 Autoria
 Transformació social
 Visualització d’arts femenines
 Companyia
 Públic a qui va destinat el projecte.

• Projectes que generin sinèrgies amb els altres projectes del Centre, com són el projecte A taula! cicle de cultura i gastronomia i les activitats formatives de tallers.

Document: word info (21.75 kb)