10 març 2010

CONVOCATÓRIA EXTRAORDINÀRIA DEL CONSELL DE CIUTAT

Aquest Plenari es farà a la capella de Santa Àgata de la Plaça del Rei. Prèviament, s’hauran realitzat les reunions de la Comissió de la Diagonal i de la Permanent, el 23 i el 24 de març respectivament.
Podeu coneixer més en la web del Consell.