26 octubre 2009

CONVOCATS ELS PREMIS SANTS-MONTJUÏC 2009

Aquests premis volen reconèixer les accions rellevants o d’interès de persones, entitats o col·lectius del districte de Sants-Montjuïc.

El Districte de Sants-Montjuïc, com a acte formal de reconeixement de la importància de la tasca que duen a terme tant les entitats cíviques del districte com les persones, de manera individual, en la dinamització de la vida ciutadana, convoca, novament, els premis Sants-Montjuïc.

Se n’atorgaran les modalitats següents:

Premi Sants-Montjuïc al reconeixement col·lectiu, que vol ser un elogi dels mèrits d’una entitat o d’un grup cívic que hagi mantingut un treball dinamitzador, que hagi aportat un impuls comunitari, o bé que hagi fet una aportació innovadora a la vida ciutadana del districte.

Premi Sants-Montjuïc al reconeixement personal, que vol ser un elogi dels mèrits de les persones físiques que hagin contribuït a millorar la vida col·lectiva o que hagin aportat un impuls comunitari a la vida ciutadana del districte.

S’obrirà un termini perquè les entitats presentin les seves propostes al Registre de la seu del Districte.

A les propostes, s’hi haurà d’annexar un currículum amb els mèrits de l’entitat o els de la persona que es proposi.

La Comissió de Govern del Districte crearà una comissió de propostes que s’encarregarà de proposar i de discutir sobre els candidats proposats per obtenir els premis. La Comissió de Propostes estudiarà les propostes que s’hagin presentat juntament amb les que faci directament la Comissió, en farà una preselecció i proposarà al jurat tres candidatures per a cadascun dels premis Sants-Montjuïc.

Els premis es concediran per majoria absoluta. El jurat podrà declarar-los deserts o establir alguns accèssits especials i el veredicte serà inapel·lable.

El lliurament dels premis se celebrarà a la Sala de Plens del Districte de Sants-Montjuïc el dijous 17 de desembre.

Els premis consistiran en un objecte commemoratiu. El resultat de l’elecció es comunicarà directament a la persona o a l’entitat escollida i, si l’accepta, el Districte de Sants-Montjuïc es reserva el dret de fer publicitat del veredicte i del lliurament dels premis als mitjans de comunicació.

El Districte de Sants-Montjuïc pot modificar les bases d’aquesta convocatòria o, fins i tot, anul·lar-la si ho creu convenient.

Document: Document de la convocatoria (66.27 kb)