5 maig 2012

CURS APROXIMACIÓ A LA MEDIACIÓ EN CONTEXTOS INTERCULTURALS

DESCRIPCIÓ I OBJECTIUS DEL CURS

Aquest curs ofereix un espai per a tothom qui vulgui introduir-se en el món de la mediació intercultural i adquirir-ne competències. Vol donar a conèixer als participants el sentit de la relació i de la comunicació en general i la intercultural en particular tot donant eines, recursos i tècniques que els capacitin per iniciar el seu aprenentatge en competències i mediació intercultural.