29 gener 2009

CURSOS DE LA FORMIGA

Mediació Intercultural: tres mòduls independents de 40hores.
Mòdul I ? del 27 de febrer al 3 d?abril
Mòdul II ? del 17 d?abril al 29 de maig
Mòdul III ? del 5 de juny al 10 de juliol Divendres de 17:00 a 20:00 y dissabtes de 10:00 a14:00

Preu per mòdul: ? 195,00
Eines practiques per l?Educació Intercultural i Antiracista
Del 7 de març al 4 d?abril (20 hores)
Dissabtes de 10:00 a 14:00
Preu: ? 125,00

– Introducció a la Llengua i Cultura Xinesa
Del 23 de febrer al 11 de maig (40 hores)
Dilluns i dijous de 19:00 a 21:00
Preu: ? 250,00

-Curs de català per a joves d?origen xinès (12-16 anys)
Del 11 de febrer al 15 de juliol
Dimecres i divendres de 16:30 a 18:30
Preu: ? 120,00

-Cursos de castellà amb diversos horaris i nivells

– Cursos de castellà per a persones d?origen xinès (nivell basic i principiants)