13 gener 2019

CURSOS DE FORMACIÓ SEC.TOR JOVE PLA D’ACOLLIDA POBLE-SEC – GENER DE 2019

Cursos formació SEC.tor Jove Pla d’Acollida Poble-sec- Gener 2019

Us fem arribar l’oferta de formació per a joves de 16 a 25 anys pel trimestre gener-febrer i març 2019.

Des del Pla d’Acollida Poble-sec per a Tothom de la Coordinadora d’entitats del Poble-sec, us fem arribar la informació relativa a l’oferta formativa per a joves (de 16 a 25 anys) del projecte SEC.tor Jove:

Les inscripcions ja estan obertes, amb cita prèvia, i seran al Casal Concòrdia fins el dia 10 de gener del 2019.
Inscripcions gratuïtes amb entrevista prèvia en rigoròs ordre d’arribada.

FORMACIÓ PRELABORAL;
dimarts i dijous de 10 a 12 hores. Inici 15 de gener.

Sociolaboral i de recerca de feina:
Objectius: – Informar i fer seguiment de tot el procés d’orientació laboral, – Esbrinar seus interessos i competències personals, – Donar suport grupal i individual durant tot el procés de recerca de feina, – Facilitar recursos per la recerca de feina, – Assessorar sobre els diferents perfils laborals, – Informar i assessorar sobre futures formacions.

Resolució de conflictes Imparteix formació: Fundació Traç-Diomira.
Millorar les competències bàsiques laborals. Aprendre recursos per la resolució de conflictes. Millorar les habilitats socials.

Atenció al Client en Hotels, Restaurant i comerços:
Atenció al client: temari genèric, específic en Hotels, Restaurant i Comerços. Anglès específic en atenció al client per aquests perfils laborals.

Ofimàtica enfocada a la recerca de feina en aquests sectors laborals (segons demanda dels i les alumnes).

Curs d’Informàtica:
Divendres de 10 a 11.30 hores. Inici 18 de gener.
Objectius: ampliar coneixements en les noves tecnologies, aprendre i perfeccionar l’utilització dels sistemes operatius bàsics, iniciar-se en utilització informàtica per la recerca de feina o ampliar-la i perfeccionar-la, cerca d’informació, utilització xarxes socials i ampliar seves competències bàsiques en noves tecnologies.

Curs d’anglès:
Dimarts i dijous, de 12 a 13.30 hores. Inici 15 de gener.
Objectius: aprendre l’idioma nivell bàsic vocabulari i normes lingüístiques, fomentar aprenentatge i motivació per una nova llengua, iniciar i/o perfeccionar en la parla del nou idioma, millorar competències bàsiques. I al final de trimestre s´ampliarà temari i hores amb Anglès en Atenció al Client segons demanda.

Altres formacions artístiques:

Dibuix i creativitat.
Dilluns, de 10.30 a 12.00 hores. Inici 14 de gener.

Música (guitarra) i cant.
Dilluns, de 12.00 a 13.30 hores. Inici 14 de gener.

Defensa personal.
Divendres, de 12 a 13.30 hores. Inici 18 de gener.

Requisits bàsics per inscripcions:
Tenir entre 16 a 25 anys.
Saber parlar i escriure Castellà o Català.
Ser puntual i estar motivat/da per aprendre.
Donar un dipòsit de 5 euros per material didàctic.
Fer entrevista inicial abans inici cursos al Casal Concòrdia amb reserva de cita prèvia.

Poseu-vos en contacte amb tècnica responsable Anna Muñoz.
Per derivacions podeu fer arribar email a jovesacollida@gmail.com o truqueu al Casal Concòrdia (93 324 85 38) en horari de dilluns a divendres de 10.30 a 13:30 hores.