14 novembre 2018

DEMANEN CONVERTIR L’ANTIGA ESTACIÓ DE MIRAMAR DEL FUNICULAR DE MONTJUÏC EN UN ESPAI DE MEMÒRIA HISTÒRICA

Fa uns dies TMB va anunciar la rehabilitació integral de les dues estacions del funicular de Montjuïc, Paral·lel i Parc Montjuïc. A més, informava d’una fase posterior que servirà per habilitar un espai annex a l’estació superior, que havia format part del desaparegut funicular del Castell, en desús des del 1981, per allotjar serveis ara inexistents per al personal com lavabos, vestidors, sala de lactància i sala de descans, a més d’unes oficines i una sortida d’emergència. També s’avança que abans d’executar aquest projecte es retiraran els elements amb valor històric o patrimonial que hi ha en aquesta nau, com ara les lluminàries o els components que queden d’una de les escales mecàniques originals del 1929, que passaran en mans del departament de Patrimoni Històric de TMB.

Davant aquesta informació, doncs, l’estació inferior de l’antic funicular del Castell de Montjuïc, coneguda amb el nom de Miramar, podria estar en perill, segons ha alertat Ferran Armengol “TMB pot trobar altres llocs per habilitar aquest espai que necessita pels seus serveis. El que és aquest patrimoni cal conservar-lo”, assegura. En aquest sentit, creu que caldria convertir aquesta antiga estació en un espai de memòria històrica.

L’estació de Miramar es va inaugurar amb l’obertura del tram inferior, fa gairebé 90 anys, coincidint amb l’Exposició de 1929. Més tard i fins al 1981 es va connectar aquesta estació amb el Castell de Montjuïc i actualment trobem un edifici amb dues naus, una que correspon a l’estació superior del funicular, que connecta amb el Paral·lel, i la nau abandonada intacte: “Es manté l’escala mecànica d’accés més antiga del metro de Barcelona”.

Els objectius del funicular que connectava amb el castell eren diversos. Primer, poblar els voltants del castell per forçar que els militars marxessin, “era un objectiu polític”, assegura Armengol. A més, també va servir per facilitar l’accés al primer parc d’atraccions de Montjuïc, el “Maricel Park”: “La central elèctrica del funicular servia per donar electricitat a les atraccions”, segons Armengol. Amb la Guerra Civil, el parc d’atraccions va desaparèixer, i el mateix espai va estar ocupat per barraques: “Els barraquistes utilitzaven els dos trams del funicular per anar a la ciutat”.

Durant l’època franquista, el castell va tornar a ser presó militar i llavors, el funicular va servir per transportar presoners, com Hilari Raguer, monjo de Montserrat. Això es va mantenir fins als anys 60, amb el retorn del castell i la recuperació dels jardins i el nou parc d’atraccions.

Als anys vuitanta, es va decidir renovar el funicular inferior, tal com es coneix actualment, però no el superior. Aquest mitjà ha demanat a Transports Metropolitans de Barcelona més informació sobre les obres que s’han de fer en aquest espai que ocupa actualment l’antiga estació, TMB ha declinat fer declaracions argumentant que aquesta fase del projecte encara no ha estat adjudicada.