30 novembre 2009

DESAPAREGUTS TRES MEMBRES DE LA CARAVANA SOLIDARIA

La caravana solidària que organitza una entitat membre de la Coordinadora ha sofert un asalt durant la travesa de Mauritania.
Esperem una pronta solució i que la tasca de Barcelona Acció Solidària pugui continuar amb l´èxit que fins ara ha tingut.