2 juliol 2010

DIAGNOSI DEL BARRI REALITZADA PEL CONSELL DEL BARRI

El 17 de novembre de 2009 es va constituir el Consell del Barri de Poble-sec. Entitats i veïns es varen proposar per a formar la Comissió de Seguiment amb l’encàrrec d’elaborar la diagnosi del barri i el posterior Pla de Futur.

Aquesta comissió ha treballat en diferents sessions i el seu objectiu ha estat establir el punt de partida per a la posterior elaboració del Pla de Futur, partint de la reflexió i l’anàlisi del moment actual del barri al voltant de cinc eixos principals.

Document: DOCUMENT DE LA DIAGNOSI (1.28 MB)