ONG

BARCELONA ACCIÓ SOLIDÀRIA

BARCELONA ACCIÓ SOLIDÀRIA

Barcelona Acció Solidària es l’associació organitzadora de la Caravana Solidària l’Àfrica Occidental. La raó de ser d’aquest projecte és el transport de material d’ONG catalanes amb projectes al Marroc, Mauritània, Senegal, Gàmbia i Guinea-Bissau per contribuir a pal·liar les mancances en matèria de salut, escolars i formatives i d’infraestructures que s’hi detecten. Un altre dels seus objectius és fomentar el coneixement entre les associacions que participen en la iniciativa perquè el dia de demà puguin cooperar per impulsar projectes conjunts en aquesta zona. També es vol donar a conèixer les condicions de vida d’aquests països i la seva realitat. Barcelona Acció Solidària s’ocupa de la logística i es responsabilitza de que el material arribi a bon port i en bones condicions. També desenvolupa els seus propis projectes.

Barcelona Acció Solidaria – Caravana Solidària

Virgili 24

08030 Barcelona

tel. 933 452 193

fax. 93 311 49 12

caravana@caravanasolidaria.org

Deixa un comentari