5 desembre 2012

DIES 8 i 9-12-12. AFECTACIONS DE TRÀNSIT PEL “MONTJUÏC REVIVAL”

Amb motiu de l’esdeveniment Montjuïc Revival, passem a detallar-vos la informació corresponent:

Montjuïc Revival – 8 i 9 de desembre de 2012

Horaris:
Village i padock de 8 a 19h ambdós dies
Circuit de 8.30 a 18.30h el dissabte 8 i de 8.30 a 17.30h el diumenge 9

Recorregut: av. Rius i Taulet – av. Francesc Ferrer i Guàrdia – Pl. Sant Jordi – av. Estadi – pg. Santa Madrona – c. Guàrdia Urbana – av. Rius i Taulet

Mesures durant la celebració
Les vies que formen el circuït hauran de quedar totalment tancades al trànsit de vehicles i vianants en els horaris següents:
– Dissabte 8: de 07.30 hores fins a les 19.00 hores aprox.
– Diumenge 9: de 07.30 hores fins a les 18.00 hores aprox.

Mobilitat dels vianants a la zona de tancament
El pas de vianants entre ambdós costats del circuit es podrà fer de manera permanent pels 2 ponts de l’av. Reina Maria Cristina – Rius i Taulet i per la passarel·la per a vianants muntada a l’efecte a l’av. de l’Estadi.

Els passos de vianants situats a:
– Francesc Ferrer i Guàrdia – c. Foixarda
– (*) Av. de l’Estadi, entre les piscines Picornell i el jardí d’aclimatació
– Pg. Santa Madrona – Guàrdia Urbana

(*) Únicament per persones amb mobilitat reduïda que no puguin utilitzar la passarel·la.

Tanmateix, únicament s’obriran i es podran utilitzar si les circumstàncies de l’esdeveniment ho permeten, entre el final d’una sèrie de proves i l’inici de la següent, sota control dels agents de servei en els llocs corresponents.

La resta de passos de vianant es mantindran permanentment tancats durant els horaris de celebració.

En la zona compresa entre el revolt de Miramar (av. Estadi – pg. Santa Madrona) i el Teatre Grec, en ser les voreres molt estretes, no es permetrà l’accés al públic.

La mobilitat dels vianants per aquesta zona, es farà per l’interior dels Jardins Laribal, on es tancaran els accessos, excepte els corresponents al Teatre Grec, Font del Gat i Fundació Miró per garantir l’accés a aquestes instal·lacions.

Obertura parcial del circuït en horari nocturn

Un cop finalitzades totes les activitats del dia i retirats els obstacles de la via, el dissabte 8 es procedirà, fins a les 07.30 hores de diumenge 9, a l’obertura al trànsit de:
– Av. Francesc Ferrer i Guàrdia, entre Mèxic i el c. Polvorí.
– Av. de l’Estadi, entre el pg. Olímpic i l’av. de Miramar.
– Pg. Santa Madrona, entre l’av. de l’Estadi i el c. Lleida.

La resta de vies del circuït continuaran tancades fins el diumenge, a la finalització de totes les activitats.

Desmuntatge
Sobre les 18.00 hores de diumenge 9, un cop finalitzades totes les proves es procedirà paulatinament a l’obertura al trànsit de totes les vies del circuït. El desmuntatge i obertura al trànsit de l’av. Reina M. Cristina està previst per dilluns 10 a la tarda.