11 juny 2014

DISMINUCIÓ DE LA POBLACIÓ ESTRANGERA DE SANTS-MONTJUÏC EN MÉS DE DUES MIL PERSONES

L’Informe Estadístic “La població estrangera a Barcelona”, basat en el padró a 1 de gener de 2014, del Departament d’Estadística de l’Ajuntament de Barcelona, mostra que la població estrangera de Barcelona és de 267.578 persones, el 16,7% del total de la població resident a la ciutat. Això representa una disminució de 12.469 residents estrangers, un 4,5% menys que l’any anterior.

Pel que fa al nostre districte la població estrangera a Sants-Montjuïc es redueix en 2.135 persones i es queda en 34.036 ciutadans, un 18,9% dels habitants del districte. La disminució més accentuada ha estat als barris del Poble-sec en 678 habitants menys (-5,4%), Sants amb 400 santsencs (-5,7%) i Hostafrancs 286 hostafranquins (-8,1%).

Aquesta baixada es deu bàsicament a la disminució de residents provinents d’Amèrica del Sud i Àsia. En canvi la població de la Unió Europea i d’Àsia Oriental ha incrementat lleugerament. La important disminució de residents llatinoamericans es deu a una doble raó: un procés important de retorn voluntari al país d’origen i a processos de nacionalització de molts residents llatinoamericans que adquireixen la nacionalitat espanyola.

Malgrat aquesta important disminució de la població estrangera en xifres absolutes, hi ha moviments migratoris minoritaris d’entrada i de sortida, que progressivament poden anar fent variar la composició dels residents segons les nacionalitats. Per tant, podem estar a l’inici d’un nou cicle en què Barcelona concentra una elevada mobilitat de població d’entrada i de sortida ja que d’una banda, manté l’atracció de població estrangera, especialment europea, i de l’altra, en surten aquelles persones que opten per tornar als països d’origen per afrontar millor la situació econòmica. Tanmateix, no es poden extreure lectures simplificadores d’unes dades que mostren moviments poblacionals molt complexos.

Evolució de la població estrangera a Barcelona
L’any 2009, es va produir el màxim de població estrangera resident a la ciutat de Barcelona, aquell any eren 294.918 residents estrangers. Des d’aleshores els estrangers residents han disminuït fins a 267.578 és a dir 27.340 persones menys. Es tracta, doncs, d’una disminució substancial, però que no fa disminuir la diversitat estructural existent a la ciutat, atès que paral·lelament s’ha produït un important procés de nacionalitzacions i de naixements de producte de parelles mixtes. És a dir, a l’actual padró hi figuren persones que abans eren estrangeres, però que actualment han adquirit la nacionalitat espanyola i per tant, figuren en el padró com a nacionals.

Per Nacionalitat
Per nacionalitats, observem una presència cada vegada més notable de les nacionalitats de la unió europea entre les més representades a la ciutat, en especial italians. Seguint els italians tenim els residents procedents de Pakistan, Xina, França, Marroc i Bolívia.

Tot i amb això, les nacionalitats que més han augmentat proporcionalment al pes que tenien el 2013 a la ciutat són les dels grups més minoritaris. Un petit augment del nombre de residents estrangers, atès que són pocs el nombre total de residents d’aquestes nacionalitat comporta un important augment relatiu.

Són els casos de Sud- Àfrica (increment de 34,6%), Kazakhstan (increment de 10,3%), Estònia (22,2%) , Egipte (+18,1%) i Síria (increment del 17,5%). Cal destacar el cas Sirià (increment del 17,5%, atès el greu conflicte que pateix aquest país. En aquest cas el nombre de residents estrangers es deu a un important increment en les sol·licituds d’asil i refugi.

D’altra banda, en canvi, s’ha produït la disminució de les nacionalitats llatinoamericanes amb presència important a la ciutat, entre les quals destaquen Equador (-20,7%), Colòmbia (-20,2%) i Perú (18%).

Per districtes
Per districtes, per primer cop cal destacar que la població estrangera resident a Barcelona ha disminuït en tots els districtes de la ciutat. El descens més important en nombres absoluts s’ha produït a Nou Barris (-2.137) , seguit de Sants–Montjuic (- 2.135) i Ciutat Vella (- 1.452).

Població estrangera per barris
La població estrangera a Barcelona experimenta una disminució en 59 dels 72 barris de la ciutat, mentre que només en 13 barris ha crescut.

Els barris que tenen una caiguda més important de la població estrangera en nombres absoluts són: El Raval (-1.260), el Poble Sec (-678), La Sagrada Família (-490), Ciutat Meridiana (-467), Sant Andreu (-451) i El Guinardó (-426).