19 abril 2020

DISPOSITIU D’ATENCIÓ DELS SERVEIS SOCIALS BÀSICS DE SANTS- MONTJUÏC

DISPOSITIU D’ATENCIÓ DELS SERVEIS SOCIALS BÀSICS DE SANTS- MONTJUIC

PLA DE CONTINGÈNCIA COVID-19

L’operativa de funcionament, d’acord amb el Pla de Contingència de Serveis Socials de ciutat, és la següent:
– L’atenció social de guàrdia es presta a 9 Centres de Serveis Socials en funcionament a la ciutat.
– A Sants Montjuic el Centre de Serveis Socials de guàrdia és el de Cotxeres de Sants (carrer Pas Fructuós de Gelabert, 2) on es fa l’atenció d’urgències de tot el districte.
– L’equip presencial està format per professionals dels 4 Centres de Serveis Socials del Districte (Cotxeres de Sants, Numància, La Marina i Poble-sec).
– La resta del personal opera en modalitat de teletreball, garantint l’atenció dels casos coneguts i fent suport al equip de guàrdia.
– L’horari d’atenció és de dilluns a divendres de 9 a 14 hores. Fora d’aquest horari en cas d’urgència l’atenció la cobreix el Centre d’Urgències i Emergències Socials de Barcelona (CUESB) amb el telèfon 900 70 30 30.
– L’atenció al Centre de Serveis Socials obert es fa preferentment per via telefònica, únicament es fa atenció presencial en els casos més complexes.
– Tots els serveis es mantenen (Serveis d’Ajuda a Domicili, Serveis d’Àpats a Domicilis, Menjadors Socials, etc) adaptant la seva activitat a la situació actual.

Què podeu fer amb les situacions que detecteu?
Si una persona o família es posa en contacte amb el vostre servei manifestant dificultats per cobrir les necessitats bàsiques o necessitat de suport social, cal adreçar-les a posar-se en contacte amb Serveis Socials trucant al servei d’atenció telefònica, des d’on recepcionaran la demanda.

Servei d’Atenció Telefònica: 93 619 73 11

Horari d’atenció telefònica:
De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 h.
De dilluns a dijous de 16 a 19 h.

Des del seu CSS de referencia es posaran en contacte per poder realitzar l’atenció social.
– Si es tracta de casos ja atesos pel servei, el professional referent contactarà amb la persona i atendrà la situació.
– Si són casos nous es derivarà al CSS de guàrdia qui assumirà la urgència.

Què fer amb situacions que cal abordar CONJUNTAMENT?
– Si es tracta de situacions en les que habitualment ja feu un treball conjunt amb els serveis socials, podeu contactar per correu amb el professional referent.
– Si es tracta de situacions noves: contacteu per correu electrònic al genèric del CSS obert
csscotxeressants@bcn.cat i rebran la vostra demanda.

CENTRES DE SERVEIS SOCIALS DE GUÀRDIA A LA CIUTAT DE BARCELONA
PLA DE CONTINGÈNCIA COVID19

Ciutat Vella CSS Raval Sud Carrer del Carme, 101
Eixample CSS Antiga Esquerra Eixample Carrer de Mallorca, 219
Sants-Montjuïc CSS Cotxeres de Sants Carrer Pas Fructuós Gelabert, 2
Les Corts Sarrià-Sant Gervasi CSS Les Corts Carrer de Can Bruixa, 7
Gràcia CSS Camp d’en Grassot Carrer de Ca l’Alegre de Dalt, 5
Horta-Guinardó CSS Horta Carrer de Santes Creus, 8
Nou Barris CSS Porta-Vilapiscina-Torrellobeta Carrer de la Selva, 57
Sant Andreu CSS Sant Andreu Carrer Paixalet, s/n
Sant Martí CSS Clot-Camp de l’Arpa Carrer Corunya 5-7

Horari d’obertura al públic: 9 a 14 hores
Telèfon contacte Serveis Socials: 936 19 73 11
Centre Urgències i Emergències Socials de Barcelona (CUESB): 900 70 30 30