19 desembre 2018

EL DISTRICTE DE SANTS-MONTJUÏC VEURÀ REDUÏDA LA SEVA SUPERFÍCIE EN 5.410 METRES QUADRATS

Els límits territorials dels districtes de Barcelona canviaran. Es tracta de sis modificacions que es recullen en l’informe elaborat per l’Àrea Metropolitana de Barcelona i l’Institut Cartogràfic de Catalunya, d’acord amb les especificacions tècniques aprovades en el marc de la Llei de la informació geogràfica del 27 de desembre de 2005. L’informe ha posat en evidència que hi ha 5 límits de districtes de la ciutat que no s’adeqüen a la urbanització existent.

El gerent del districte de Sants-Montjuïc, Francesc Jiménez, explica que “es tracta de petits ajustos derivats de la millora de les tecnologies de geolocalització, que ens permeten ser cada vegada més precisos a l’hora de delimitar les fronteres dels districtes i poder-los adaptar i actualitzar d’acord amb les urbanitzacions existents a la ciutat” i treu ferro al tema apuntant que “són ajustos molt petits; intents d’evitar que hi hagi un edifici que quedi partit i formi part de dos districtes a la vegada. Ajustos que no tenen major importància”.

En el cas del districte de Sants-Montjuïc perdrem un total de 5.410 metres quadrats que afecten als barris de la Marina i Poble-sec, el gerent recorda que, pel que fa a la plaça de Drassanes, al final de l’avinguda del Paral·lel, “una tercera part de la plaça formava part del nostre districte i la part restant formava part de Ciutat Vella, cosa que generava problemes per coordinar actuacions en algunes contractacions”, i explica que, en aquest cas concret, “s’ha ajustat la delimitació d’aquesta zona i, en un futur proper, la vorera que toca amb Sants-Montjuïc pertanyerà aquest mateix districte, mentre que la calçada de tota la plaça passarà a formar part del districte de Ciutat Vella”. Jiménez conclou dient que “la modificació dels límits actuals és relativa en funció dels districtes i no afectarà al veïnat”.