29 abril 2008

EL 8 DE MAIG SE CELEBRA L’AUDIÈNCIA PÚBLICA DEL DISTRICTE

L’audiència pública de l’estat del Districte té per finalitat potenciar la comunicació periòdica entre el Consell del Districte i la ciutadania i de servir com a instància d’interrelació permanent. S’ha de convocar cada dos mesos com a mínim. Està obert a tota la ciutadania i s’hi pot tractar qualsevol tema, per a la qual cosa cal que les persones i les entitats ho sol·licitin per escrit abans que comenci la sessió i que facin constar a la sol·licitud el nom de la persona o entitat i el tema o contingut de la intervenció.

L’acte tindrà lloc al centre cívic El Sortidor (Pl. Sortidor, 12) a les 19.00hores.