25 juliol 2007

EL CONSELL D’ASSOCIACIONS DE BARCELONA, UNA REALITAT.

El pasat dijous, 12 de juliol és va cel.lebrar l’assemblea constituient d’aquest nou Consell.
Format per 17 de les principals entitats de segón grau de la nostra ciutat, el CAB neix amb la ferma voluntat de ser un punt de referencia del moviment associatiu de la ciutat.
En el trancurs de l’acte, es van aprobar els estatuts, el manifest fundacional, així com la primera junta directiva d’aquesta federació.
El company de La Coordinadora d’Entitats del Poble-sec Enric Francés, s’ha convertit en el primer president.
A l’acte van assistir representants de tots els grups polítics presents a l’Ajuntament.