8 març 2011

EL MERCAT DE LES FLORS FA 25 ANYS

El Mercat de les Flors, centre escènic de Barcelona dedicat a la dansa i les arts del moviment, celebra aquesta temporada el seu 25è aniversari. I ho fa prenent com a eix fonamental la participació activa del seu públic, recuperant la seva memòria i fent-lo partícip i protagonista de la celebració.

Per dur-ho a terme, ha posat en marxa el site dels 25 anys que aglutinarà fins a final de temporada tots els records -en vídeo i per escrit- d’aquells que han gaudit dels espectacles del Mercat de les Flors i volen compartir-los amb la resta d’espectadors, permetent alhora que siguin comentats i amplificats. Aquests records es poden fer arribar utilitzant els perfils del Mercat en facebook i twitter, per correu electrònic, i també in situ al vestíbul del teatre, on també s’ha instal·lat un ‘videomatón’ amb webcam per recollir testimonis del públic.